iDolphin Partnership on vuonna 2000 perustettu sovelluspalveluja tarjoava yritys. Yrityksemme tarkoituksena on tuottaa räätälöityjä yleisiin internet-tekniikoita hyödyntäviä sovelluksia pääasiassa yrityksille ja muille yhteisöille, mutta tarvittaessa myös yksityisille tahoille. Tuotteemme vaihtelevat perinteisistä www-sivustoista laajempiin tietokantoihin perustuviin sovellusratkaisuihin.

Internet on viime vuosina noussut periaatteessa ehdottomaksi välineeksi tavoittaa asiakkaat. Mikäli yritys haluaa olla mukana kilpailussa asiakkaista, on sen oltava mukana Internetissä jollain tavalla. Yrityksen www-sivuston kautta asiakkaat saavat yhteyden yritykseen ympäri vuorokauden ja voivat tutustua esim. yrityksen tuotteisiin. Internetin avulla yrityksen palveluja voidaan monipuolistaa ja saattaa helpommin asiakkaiden ulottuville. Mahdollisuudet ovat lähes rajattomat.

iDolphin Partnership tarjoaa yrityksille tien Internetiin. Suunnittelemme ja toteutamme yritykselle sopivat sivustot ja palvelut. Kiinnitämme erityisesti huomiota tuotteiden toimivuuteen, luotettavuuteen ja helppokäyttöisyyteen. Lisäksi kiinnitämme huomiota myös tuotteidemme ulkonäköön. Sivustot kuvaavat yrityksen imagoa Internetissä ja siksi myös ulkoasu on mielestämme erittäin tärkeä asia.


© 2000-2006 iDolphin Partnership. All rights reserved.